Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình HQ Nguyễn Hoàng Vân

Posted by Webmaster on April 28, 2014

Hoa Funeral 7

Chúng tôi nhận được tin buồn

Nhạc Mẫu của Ca Sĩ Hoàng Vân tức HQ Nguyễn Hoàng Vân,

CỤ BÀ TRẦN TÚ LAN

Nhủ Danh TRẦN THỊ CA

Vừa tạ thế ngày 23 tháng 4 năm 2014 tại Quincy Massachusetts,  hưởng thọ 76 tuổi.

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh chị Hoàng Vân

và Cầu Nguyện cho Hương Linh Cụ Bà được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

 Thành Kính Phân Ưu

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: