Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2014 – New York City – 21/6/2014

Posted by Webmaster on June 24, 2014

 

Lễ chào cờ

Hải Quân VNCH

Phụ Nữ Cờ Vàng

DSCN4957 new mexico

DSCN4958 arizona

DSCN4959 lancester

DSCN4963 philadelphia

Phái Đoan Tibet

IMG_0621 co Tuyen

DSCN4979 pncv

DSCN4991 pncv tuoi tho

One Response to “Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2014 – New York City – 21/6/2014”

  1. […] June 21, 2014 – Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2014 – New York City – 21/6/2014 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: