Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Posted by Webmaster on October 2, 2014

Hình ảnh các hoạt động và sinh hoạt từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2014

Jan 5, 2014  –  New Year tại nhà anh chị Tuấn

Jan 19, 2014 – Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Trân Hải Chiến Hoàng Sa (1974 -2014) tại Boston.

April 30, 2014 – Ngày Quốc Hận, Boston

May 8, 2014 – Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England gửi thỉnh nguyện thư đến Bộ Ngoại Giao Mỹ

May 9, 2014 – Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England tham dự Ngày Nhân Quyền Việt Nam 2014 tại Thượng Viện Hoa Kỳ

May 26, 2014 – Memorial Day 2014 tại Dorchester, Massachusetts

May 30, 2014 – Biểu Tình Chống Trung Cộng Tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc New York

June 1, 2014 – Dorchester Day 2014

June 14, 2014 – Tưởng Niệm Ngày Quân Lực 19/6 tại Boston

June 21, 2014 – Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2014 – New York City – 21/6/2014

July 9, 2014 – Ngày Hát Cho Biển Đông và Quyền Con Người

Aug 3, 2014 – Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 8, HPNCV/NE đóng 500 dollars

September 27, 2014 – HPNCV/NE vinh danh Trúc Hồ/SBTN và Việt Dzũng

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: