Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for July 7th, 2014

Hát Cho Biển Đông và Quyền Con Người tại D.C. ngày 6 tháng 7, 2014

Posted by Webmaster on July 7, 2014

 

.. từ Boston, Worcester, Leominster ... Massachusetts

.. từ Boston, Worcester, Leominster … Massachusetts

Trước tòa đại sứ Tàu cộng

Trước tòa đại sứ Tàu cộng

DSCN5048

trước tòa đại sứ vc Trước tòa đại sứ Việt cộng

Trúc Hồ và các ca sĩ Asia

Trúc Hồ và các ca sĩ Asia – văn nghệ đấu tranh tại Freedom Plaza

Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói

Triệu Con Tim – Một Tiếng Nói

Biễu tình tuần hành đến The White House DSC08335

Biễu tình tuần hành đến The White House

Biễu tình tuần hành đến The White House

Sản xuất biểu ngứ

 

 

Posted in Hoàng Sa - Trường Sa - Biển Đông, Người Việt - Nước Việt, Z đến A | Leave a Comment »