Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Hát Cho Biển Đông và Quyền Con Người tại D.C. ngày 6 tháng 7, 2014

Posted by Webmaster on July 7, 2014

 

.. từ Boston, Worcester, Leominster ... Massachusetts

.. từ Boston, Worcester, Leominster … Massachusetts

Trước tòa đại sứ Tàu cộng

Trước tòa đại sứ Tàu cộng

DSCN5048

trước tòa đại sứ vc Trước tòa đại sứ Việt cộng

Trúc Hồ và các ca sĩ Asia

Trúc Hồ và các ca sĩ Asia – văn nghệ đấu tranh tại Freedom Plaza

Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói

Triệu Con Tim – Một Tiếng Nói

Biễu tình tuần hành đến The White House DSC08335

Biễu tình tuần hành đến The White House

Biễu tình tuần hành đến The White House

Sản xuất biểu ngứ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: