Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng NE tặng quà lưu niệm cho Trúc Hồ và Phu Nhân Cố Nhạc Sĩ Việt Dzũng

Posted by Webmaster on October 1, 2014

Ngày 27 tháng 9 năm 2014, nhân dip̣ kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Đài SBTN-Boston, Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England đã trao tặng quà lưu niệm cho Nhạc Si Trúc Hồvà Phu Nhân của Cố Nhạc Sĩ Việt Dzũng – bà Bebe Hoàng Anh.

Lưu niệm Trúc Hồ

 

Lưu niệm Việt Dzũng

 

Hinh 1 NN

 

03

One Response to “Hội Phụ Nữ Cờ Vàng NE tặng quà lưu niệm cho Trúc Hồ và Phu Nhân Cố Nhạc Sĩ Việt Dzũng”

  1. […] Hội Phụ Nữ Cờ Vàng NE tặng quà lưu niệm cho Trúc Hồ và Phu Nhân Cố … […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: