Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Bùi Chát: Thông Cáo của IPA (Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế)

Posted by Webmaster on May 4, 2011

IPA text page 1Danlambao lược dịch

Bùi Chát – Người nhận giải thưởng Tự Do Xuất Bản được trả tự do có điều kiện, nhưng cuộc tranh đấu vẫn tiếp diễn

Geneva – Ngày 03 Tháng 5 2011

Bùi Chát, người nhận giải thưởng Tự do xuất bản 2011 – IPA đã được tạm thời trả tự do vào ngày 02 tháng 5 sau khi bị bắt giữ bởi chính quyền, nhưng vẫn dưới sự giám sát và tiếp tục thẩm vấn của cơ quan chức năng tại Việt Nam.

Bùi Chát bị bắt ngày 30 tháng tư trên trở về Việt Nam từ Buenos Aires, nơi ông được vinh danh với giải thưởng Tự Do Xuất Bản. Giải thưởng (kỷ niệm chương) và giấy chứng nhận giải thưởng đã bị tịch thu. Ông bị buộc phải trở lại để công an thẩm vấn vào ngày 3 tháng Năm. Một loạt các cuộc thẩm vấn đã được dự trù. Trong khi hoan nghênh việc trả tự do cho Bùi Chát, IPA vẫn quan tâm sâu sắc việc Bùi Chát vẫn tiếp tục bị thẩm vấn và bị bắt lại. IPA kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do một cách rốt ráo – cuối cùng và vĩnh viễn cho Bùi Chát, trả lại kỷ niệm chương và giấy chứng nhận giải thưởng, và đảm bảo rằng không áp đặt những tội phạm lên ông Bùi Chát.

Theo báo cáo nhận được bởi IPA, Bùi Chát đã bị dẫn độ đến nơi cư ngụ và lệnh khám xét chỗ ở được tiến hành. Nhà cầm quyền đã khám xét khắp nơi, ra lệnh Bùi Chát đem theo quần áo và tiến hành lệnh tạm giam. Địa điểm tạm giam không được thông báo đến gia đình. Bùi Chát có thể bị giam giữ đến 9 tháng dựa vào luật định hiện hành nhằm “mục đích điều tra” trước khi khởi tố với tội danh chính thức.

IPA đã liên lạc với các cơ quan liên quan để tạo điều kiện trả tự do cho Bùi Chat. IPA kêu gọi các chính phủ, những người ủng hộ cho nhân quyền và tự do phát biểu cùng với các nhà xuất bản đòi hỏi tự do thực sự cho Bùi Chát đồng thời đảm bảo rằng không có một án hình sự nào áp đặt lên ông.

Bjorn Smith-Simonsen, Chủ tịch Ủy ban Tự do Xuất bản của IPA tuyên bố: “IPA hoan nghênh việc trả tự do tạm thời cho Bùi Chát, nhưng vẫn còn lo lắng khi anh vẫn đang bị thẩm vấn bởi công an và luật pháp Việt Nam về mặt lý thuyết lại được quyền giam giữ ông cho đến 12 tháng trước khi khởi tố. Do đó chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam phải thả ông vĩnh viễn. Kỷ niệm chương và chứng nhận giải thưởng cũng phải trả lại cho ông ấy. ”

IPA text page 1IPA text page 2

2 Responses to “Bùi Chát: Thông Cáo của IPA (Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế)”

  1. […] Xuất bản 2011 cho nhà thơ Bùi Chát, mời quý đọc giả xem lại link dưới đây: https://phunucovang.com/2011/05/04/buichatipa/#more-412 IPA – Lộ trình đưa đến Tự do Xuất bản tại Việt Nam trên trang 12-13 […]

  2. […] Xuất bản 2011 cho nhà thơ Bùi Chát, mời quý đọc giả xem lại link dưới đây: https://phunucovang.com/2011/05/04/buichatipa/#more-412 φ IPA – Lộ trình đưa đến Tự do Xuất bản tại Việt Nam trên trang 12-13 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: