Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for June 21st, 2011

Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi ông Đinh Thế Huynh (Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương CSVN)

Posted by Webmaster on June 21, 2011

Lê Hiếu Đằng. Ảnh BBC

Lê Hiếu Đằng. Ảnh BBC

Webmaster:  Mời quý đọc giả đọc lá thư ngỏ dưới đây, gửi ông Đinh Thế Huynh (TBTGTƯ/CSVN), vạch trần thủ đoạn bóp méo sự thật trắng trợn của ngành thông tin tuyên truyền của CSVN, từ cấp lãnh đạo, đến Thông Tấn Xã Việt Nam, đến đám báo chí bị lùa dắt như một đàn cừu. 

http://www.danchimviet.info/archives/36739

TP.HCM ngày 12 tháng 6 năm 2011,

Kính gửi: Ông Đinh Thế Huynh,
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam

Thưa ông,

Tôi là LÊ HIẾU ĐẰNG, nguyên là Phó Tổng thư ký Hội Sinh viên Sài Gòn nhiệm kỳ 1966-1967, nguyên Phó Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ, là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong 20 năm (từ 1989-2009), là đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IV và khóa V. Sở dĩ tôi giới thiệu hơi dài dòng với ông như vậy để ông thấy rằng là lá thư này gởi ông không phải là của một kẻ xấu, càng không phải là của một kẻ phản động như bộ máy tuyên truyền thường hay hô hoán, mà là của một người có đầy đủ tư cách để viết lá thư này cho ông. đọc tiếp

Posted in Người Việt - Nước Việt, Tác giả trong nước, Z đến A | 1 Comment »