Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for June 23rd, 2011

Ở một nơi Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Posted by Webmaster on June 23, 2011

Con trai NguoiBuonGio

Ảnh Tí Hớn. Nguồn: Blog Nguoi Buon Gio

http://www.danchimviet.info/archives/37335
09:19:am 23/06/11 | Tác giả: Tưởng Năng Tiến

Bạn có thể tự do cầu nguyện
Nhưng chỉ để mình Đấng Tối cao nghe thấy mà thôi.
T.K.

Theo tường thuật của Solzhenitsyn thì chỉ vì hai câu thơ thượng dẫn,  người viết (bà Tanya Khodkevich) đã phải vô tù ngồi đúng  … mười năm. Vào thời Stalin, cứ dính dáng đến tôn giáo là lãnh đủ một chục cuốn lịch. Thi sĩ hay tu sĩ gì cũng đều cùng một giá. đọc tiếp

Posted in Người Việt - Nước Việt, Tác giả hải ngoại, Văn, Z đến A | Tagged: | Leave a Comment »