Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for June 15th, 2011

Phát Biểu của Hội Trưởng HPNCV/NE trong Lễ Ra Mắt ngày 29/5/2011

Posted by Webmaster on June 15, 2011

Le Ra Mắt 29MAY2011Kính thưa Thượng Tọa Thích Từ Huệ
Kính thưa Linh Mục Giuse Nguyễn Chính
Kính thưa Hiền Tài Lê Vinh
Kính thưa quí Hội Đoàn
Kính thưa quí Đồng Hương

Sau ngày 30 tháng tư, khi ra đi chúng ta bỏ lại tất cả nhưng đã mang theo Linh Hồn Tổ-Quốc đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà chúng ta vẫn thường trân quí gọi là Cờ Vàng.  Từ đó  Cờ Vàng đã là biểu tượng của Người Việt Quốc-gia   tỵ nạn CS trên khắp Thế-giới, ở đâu có người Việt tỵ nạn CS, nơi đó chúng ta luôn luôn giương cao ngọn Cờ-vàng chính nghĩa.
Xem trên youTube  đọc tiếp

Posted in HPNCV/NE, Nhịp sống cộng đồng Boston/New England, Z đến A | Leave a Comment »