Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Mười Thương

Posted by Webmaster on January 4, 2012

MƯỜI THƯƠNG

 cô Phạm Thanh Nghiên                                          (Chưa biết tên tác giả.)

 

←  Cô Phạm Thanh Nghiên 

 

 

Một thương cô Phạm Thanh Nghiên
Tại gia tọa kháng bị xiềng đôi chân
Hai thương cô Tạ Phong Tần
Sự thật công lý bao lần hiểm nguy…
Ba thương cô Huỳnh Thục Vy

Luôn bị bám sát mỗi khi ra đường
Bốn thương Hồ Thị Bích Khương
Dân oan khiếu kiện xem thường họa vu
Năm thương Lê Thị Kim Thu
Đi đòi lẽ phải vào tù vẫn cương
Sáu thương cô Vũ Thanh Phương
Nữ nhi can đảm tìm đường dấn thân
Bảy thương Lê Thị Công Nhân
Gát bỏ sự nghiệp vì dân quên mình
Tám thương Minh Hạnh nữ sinh
Trong tù em chịu nhục hình không than…
Chín thương Lư Thị Thu Trang
Luôn bị khủng bố vô vàn khó khăn
Mười thương Ngô Thị Minh Hằng
Quyết đòi công bằng…Khéo dạy thằng con
Cũng oan ngày tháng mỏi mòn
Thẹn cùng Nhi Nữ viết tròn mười thương…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: