Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Hồ Chí Minh, Lê Duẩn: Hai con quỷ trong lịch sử nhân loại

Posted by Webmaster on January 11, 2012

History’s greatest monsters – Dictators responsible for massive crime against humanity.

Những con quỷ ghê gớm nhất trong lịch sử – Những tên độc tài trách nhiệm cho những tội ác tàn sát nhân loại.

Tết Mậu Thân

Đọc thêm:
Đàn Chim Việt:  Hồ Chí Minh, Lê Duẩn: Hai con quỷ trong lịch sử nhân loại 

inst humanity

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: