Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Tìm thân nhân của 61 tử sĩ thuộc Liên Đoàn 3 BĐQ đã hy sinh tại An Lộc Bình Long

Posted by Webmaster on January 12, 2012

BAN TIN CUA TAP CHI DAN VAN – DANVAN MAGAZINE – 

POSTFACH 50 01 62
44871 BOCHUM – GERMANY                                    

Email: tapchidanvan@yahoo.de

 (XIN QUÝ V NHẬN ĐƯỢC TIN NÀY, TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI, CHÂN THÀNH CẢM TẠ) 

Kính thưa quý đồng hương và quý chiến hưũ.

Cuối tháng 12/2011, toàn bộ 61 tử sĩ thuộc Liên Đoàn 3 BĐQ tại An Lộc Bình Long đã được cải táng, chúng tôi kính mong được quý đồng hương, quý chiến hữu và quý diễn đàn phổ biến rộng rãi danh sách này để hy vọng tìm được thân nhân cuả những chiến sĩ đã hy sinh. Nếu thân nhân gia đình muốn mang hài cốt anh em về nguyên quán xin vui lòng liên lạc trước với chúng tôi để tiện sắp xếp, vì ngôi mộ đã được xây kiên cố nên mỗi lần cắt gỡ ra rất khó khăn tốn kém.Tháng 3/2012 này có cháu Lê Thành Phú là con cuả cố Đ/u Lê Văn Hiếu nhận mang về, nên nếu có ai là thân nhân của các tử sĩ xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để sắp xếp thời gian.

Điện thoại liên lạc:   Đoàn Trọng Hiếu (505) 990-3476 hoặc (505) 918-7120

 DANH SÁCH 61 TỬ SĨ LĐ3BĐQ TẠI AN LỘC

Họ và Tên Số Quân Đơn Vị Ngày Tử Trận

1/

TS Nguyễn Ph An 51/107…. ĐĐ4 TĐ52BĐQ 11/5/1972

2/

B1 Nguyễn tuấn Anh 71/128548 TĐ31BĐQ 25/05/1972

3/

Trần trọng Nhân 68/104289 BĐQ 15/04/1972

4/

B2 Đặng văn An 69/149840 TĐ31BĐQ 13/06/1972

5/

B1 Trần văn Ba 71/383565 TĐ36BĐQ 11/6/1972

6/

B1 Nguyễn văn Cảnh 74/105691 TĐ31BĐQ 18/06/1972

7/

Điểu Cao TĐ74BĐQ 7/1972

8/

TS1 Nguyễn Chuyên 73/217507 ĐĐ1 TĐ36BĐQ 15/04/1972

9/

B2 Chu văn Cường 74/114054 TĐ31BĐQ 27/05/1972

10

/TH S Lê văn cường 64/125135 ĐĐ4 TĐ52BĐQ 16/05/1972

11

/HS Nguyễn văn Đang ĐĐ2 TĐ52BĐQ 11/5/1972

12

/TS Nguyễn văn Đông 71/103521 TĐ36BĐQ 7/5/1972

13

/B2 Trịnh Dũng 73/108848 BCH TĐ52BĐQ 11/5/1972

14

/HS Nguyễn văn Được 69/125616 TĐ36BĐQ 10/5/1972

15

/HS Dương xú Há 62/179159 TĐ36BĐQ 11/6/1972

16

/HS1 Lê ninh Hải 64/189822 TĐ36BĐQ 3/7/1972

17

/HS Đỗ văn hai 72/102446 BCH TĐ52BĐQ 7/6/1972

18

/ĐU Lê văn Hiếu 65/145324 ĐĐ1TD52BĐQ 13/05/1972

19

/HS1 Nguyễn văn Hoài 66/400108 BCH TĐ52BĐQ 1606/1972

20

/B2 Trần Hoài 74/109370 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 8/5/1972

21

Nguyễn văn Hưởng 73/123516 ĐĐ2 TĐ52BĐQ 2/5/1972

22

/B1 Trần đức Lân 61/578478 TĐ36BĐQ 5/5/1972

23

/B2 Nguyễn Bá Long 72/147048 TĐ31BĐQ 11/6/1972

24

/B2 Hà văn Lượng TĐ36BĐQ 11/6/1972

25

/B2 Hồ văn Mão 69/106734 TĐ36BĐQ 10/5/1972

26

/B1 Nguyễn văn Nam 74/112571 ĐĐ2 TĐ52BĐQ 11/7/1972

27

/Phan văn Nam 63/122313 TĐ36BĐQ 11/5/1972

28

/TR U Tr Đình Phúc 69/209955 TĐ52BĐQ 19/05/1972

29

/HS1 Phương 74/521330 TĐ52BĐQ 11/5/1972

30

/B2 Nguyễn văn Quang 71/126277 TĐ36BĐQ 7/6/1972

31

/HS1 Nguyễn văn Sơn 66/151819 TĐ36BĐQ 14/05/1972

32

/B1 Nguyễn văn Sơn 66/128548 TĐ36BĐQ 20/05/1972

33

/HS Phạm Hắt Sơn 69/124285 ĐĐ2 TD52BĐQ 23/05/1972

34

/HS1 Đinh văn Song 70/109172 ĐĐ2 TĐ36BĐQ 15/06/1972

35

/B2 Kiều văn Tách 73/111521 TĐ36BĐQ 17/05/1972

36

/TH T Nguyễn Minh Tâm 63/111171 ĐĐ1 TĐ36BĐQ 15/04/1972

37

/HS1 Hồ văn Tám ĐĐ1 TĐ52BĐQ 8/6/1972

38

/B2 Đỗ ngọc Tâm 72/149960 TĐ31BĐQ 22/05/1972

39

/B1 Lê Thạch 72/204083 TĐ31BĐQ 27/05/1972

40

/HS Nguyễn văn Thanh 69/108099 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 22/05/1972

41

/HS Lê văn Thọ 73/111046 TĐ31BĐQ 14/05/1972

42

/HS Nguyễn văn Thơm 72/105570 TĐ36BĐQ 13/06/1972

43

/HS1 Trần văn Thuỷ 69/156326 Đ36BĐQ 12/5/1972

44

/HS1 Vũ Đình Thuỵ(Thi) ĐĐ3 TĐ52BĐQ 13/05/1972

45

/Đỗ Ngọc Tiến 74/189540 ĐĐ3 TĐ52BĐQ 12/5/1972

46

/B2 Trần văn Tính 72/112416 TĐ36BĐQ 3/5/1972

47

/B1 Đinh Bá Tòng 63/108883 TĐ36BĐQ 21/06/1972

48

/TS Nguyễn văn Trường TĐ52BĐQ 8/6/1972

49

/B1 Trần văn Tuy 73/114120 TĐ36BDQ 13/06/1972

50

/B2 Phạm Văn 73/225395 ĐĐ4 TĐ52BĐQ 14/05/1972

51

/Vô danh Nhảy Dù 7/1972
10 hài cốt vô danh
Tổng cộng 61(sáu mươi mốt)Hài cốt.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: