Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Ý Nghĩa Của Một Cuộc Vận Động Lớn

Posted by Webmaster on February 21, 2012

Mời quý vị đọc giả nghe bài bình luận hằng tuần của Đài SBTN  “Ý nghĩa của một cuộc vận động lớn ” sẽ do xướng ngôn viên Phan Đại Nam diễn đọc sau đây (video 3 phút).

Bình Luận Hằng Tuần Kỳ 173 – Thứ hai, 20-2-2012

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: