Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư Đang Nới Rộng Đến Truyền Thông Hoa Kỳ

Posted by Webmaster on March 3, 2012

OC’s Vietnamese-American Community Will Petition The White House About Vietnam

Truc Ho is hoping to mobilize Vietnamese-Americans to get the White House to focus on the plight of human rights violations in Vietnam. More than 100,000 people have signed his petition. Dave Bryan reports

Mời quý đọc giả bấm vào link dưới đây để xem video, xin chờ 15 giây qua hết phần quảng cáo.

http://losangeles.cbslocal.com/video/6801735-ocs-vietnamese-american-community-will-petition-the-white-house-about-vietnam/

OC's Vietnamese-American Community Will Petition The White House About Vietnam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: