Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Đã có trên 130,129 Chữ ký đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam

Posted by Webmaster on March 5, 2012

Cho đến 10:00 AM ngày 3 tháng 3 đã có 114,281 người ký tên

Cho đến 05:00 AM ngày 5 tháng 3 đã có 130,129 người ký tên

5:00 AM ngày 5 tháng 3 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: