Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Chân Thành Cáo Lỗi Cùng Quý Đọc Giả

Posted by Webmaster on March 29, 2012

Kính thưa quý đọc giả:

Vì ban biên tâp bận công vụ ở xa, không có phương tiện vào Internet, nên chúng tôi sẽ không thể có bài vở mới trong hai tuần.

 Chúng tôi sẽ hoạt động đều hòa trở lại từ ngày 14 tháng 4 năm 2012.

Chúng tôi nguyện sẽ cố gắng mang lại những bài vở hữu ích cho quý vị.

Xin chân thành cảm ơn quý vị,

Hôi Phụ Nữ Cờ Vàng New England.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: