Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England Phân Ưu

Posted by Webmaster on September 20, 2012

Chúng tôi nhận được tin buồn

Ông Hoàng Đình Trọng

mãn phần vào lúc 9 giờ sáng Ngày 19/9/2012 hưởng dương 60 tuổi (Nhâm Thìn)

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England chân thành chia buồn cùng Ông Bà Nguyễn Vinh-Tuyến và tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn Ông Hoàng Đình Trọng được bình an trên Cõi Phật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: