Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Posts Tagged ‘Nguyễn Vinh Tuyến’

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England Phân Ưu

Posted by Webmaster on September 20, 2012

Chúng tôi nhận được tin buồn

Ông Hoàng Đình Trọng

mãn phần vào lúc 9 giờ sáng Ngày 19/9/2012 hưởng dương 60 tuổi (Nhâm Thìn)

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England chân thành chia buồn cùng Ông Bà Nguyễn Vinh-Tuyến và tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn Ông Hoàng Đình Trọng được bình an trên Cõi Phật.

Advertisements

Posted in Phân Ưu | Tagged: | Leave a Comment »

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ cũa Ông Hoàng Đình Trọng

Posted by Webmaster on September 20, 2012

Cáo Phó

              Gia Đình chúng trân trọng Thông báo đến quý bạn bè thân hửu ngày giờ thăm viếng em chúng tôi: 

Hoàng Đình Trọng 

Mãn phần vào lúc 9 giờ sáng Ngày 19/9/2012 hưởng dương 60 tuổi (Nhâm Thìn)
 Tang lễ được tổ chức tại:DELLO RUSSO FUNERAL HOME
374  Main street
Willmington MA 01887
Thăm viếng Thứ bảy Ngày 22/9/2012
(từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều)
Lễ Di Quan Thứ hai Ngày 24/9/2012 vào lúc 10 giờ sáng
Xin min phúng điếu
 

Posted in Phân Ưu | Tagged: | Leave a Comment »