Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Khắp Nước nhớ biến cố 40 năm mất Hoàng Sa

Posted by Webmaster on January 20, 2014

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam – Đăng ngày: 20.01.2014 

 “Tử sĩ anh hùng nằm xuống trong biển cả. Công dân yêu nước đứng dậy giữa trời quê.”

VRNs (20.01.2014) – Sài Gòn – Nhân 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa (19.01.1974) và 74 người lính của VNCH đã ngã xuống trong cuộc chiến này, khắc cả nước, từ Bắc Trung Nam đã có nhiều tổ chức, nhóm, cá nhân đã có những hoạt động nhớ tới biến cố này:

Tối ngày 17.01.2014

Huế 

Khối Tự do Dân chủ 8406 kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa tại bãi biển Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế hướng thẳng ra Hoàng Sa, sáng ngày 17-01-2014. Cha Phan Văn Lợi viết: “Tử sĩ anh hùng nằm xuống trong biển cả. Công dân yêu nước đứng dậy giữa trời quê.”

Xin bấm link dưới đây để dọc tiếp và xem trọn bộ hình ảnh từ trang web của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Khắp Nước nhớ biến cố 40 năm mất Hoàng Sa

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: