Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Tôi là người Ukraine – I Am a Ukrainian

Posted by Webmaster on February 28, 2014

BBT: Cách mạng tại Ukraine chống lại chính phủ độc tài của tổng Thống Viktor Yanukovych đã đi đến thành công nhờ sự anh dũng của nhân dân biết cam chịu những hy sinh về nhân mạng. Nhìn thấy xứ người can đảm mà cảm thấy tủi nhục cho sự hèn yếu của nhân dân Việt Nam. Biết bao giờ cóc Việt mới dám mở họng để kêu gào, biết bao giờ dân việt mới dám cởi bỏ sự nhu nhược của mình để biết xông pha cho lý tưởng của quê hương ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: