Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Ngày Quốc Hận năm thứ 39 (30-4-1975 – 30-4-2014) tại Toronto Canada

Posted by Webmaster on May 3, 2014

2014-04-26 Flag Rasing Ceremony Toronto

Bài nói chuyện của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải:

https://www.youtube.com/watch?v=DqwLnpC4OUs&feature=youtu.be

 

Hình ảnh Ngày Quốc Hân:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: