Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for May 27th, 2014

Memorial Day 2014 tại Dorchester, Massachusetts

Posted by Webmaster on May 27, 2014

doi hinh US

doi hinh VN

DSCN4441

DSCN4453DSCN4463

DSCN4466

DSCN4439

 

Posted in HPNCV/NE, Nhịp sống cộng đồng Boston/New England, Sinh hoạt, Z đến A | Tagged: | 1 Comment »