Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Posts Tagged ‘Speak Up Now’

Phải Lên Tiếng / Speak Up Now! (Official Video)

Posted by Webmaster on December 20, 2011

Lời: Blogger Paulus Lê Sơn
Nhạc: DigiActive Toronto
Trình bày: Thanh niên Việt Nam khắp thế giới  đọc tiếp

Posted in Người Việt - Nước Việt, Z đến A | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »