Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

K Ế T Đ O À N T R A N H Đ Ấ U

Posted by Webmaster on June 11, 2011

Tuyết NgaTuyết Nga

Tôi  hiểu Anh thể hiện lòng yêu nước
Chuộng Tự do tha thiết có Nhân quyền
Quyết bảo toàn đất Tổ mãi vẹn nguyên
Nêu nguyện vọng bị bỏ tù oan ức…

Tuyết NgaTôi biết Chị người mất nhà mất đất
Đội nắng mưa đi khiếu nại kêu van
Vô gia cư sống vất vưởng lầm than
Gặp Đảng cướp họ quay lưng ngoảnh mặt…

Tôi thấy Em nơi quê mùa chơn chất
Tệ trạng nào dẫn dắt tới Đài Loan
Camphchia sang đất Mã xứ Hàn
Mất nhân phẩm chịu đọa đầy tủi cực….

Tôi cảm thông người sinh viên kiến thức
Nạn đói nghèo đành dang dở ước mơ
Tai họa gieo tuổi trẻ biết đâu ngờ
Giữa xã hội suy đồi nền văn hóa…

Đã đến lúc Em không còn sợ nữa
Nên kết đoàn vượt tường lửa thông tin
Hãy dấn thân cùng tranh đấu hy sinh
Làm cách mạng hiểm nguy không khuất phục…

Kìa Bắc phi Tunisia Ai cập
Diệt độc tài thấy được ánh ban mai
Phải tự mình quyết định lấy tương lai
Có Công lý xây dựng nền Dân chủ…

Tuyết Nga Boston  05/29/2011


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: