Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Congresswoman Susan Davis từ San Diego lên tiếng về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam

Posted by Webmaster on March 8, 2012

Congresswoman Susan Davis (CA-53rd) takes to the House Floor on March 7, 2012 on behalf of Viet Khang.

Mr. Speaker, I rise today to speak on an international issue that merits our attention here in Congress.

As I’m sure you are aware, this month, hundreds of thousands of concerned citizens—140,000 and counting — have signed a petition to the White House.
The petition calls on the Administration to stop expanding trade with Vietnam at the expense of human rights.
I know it’s hard to imagine for folks standing in this room… but in Vietnam, the mere act of composing songs can be sufficient grounds for the Communist government to put someone in jail.
In fact, that’s exactly what happened to Viet Khang – a Vietnamese citizen who was arrested and is currently being detained for merely composing and singing two protest songs about his own country.
This arrest and the many others in recent years are issues that have to be on the forefront of our trade negotiations with the Vietnamese government.

I urge my colleagues to join me in urging the president to put freedom and human rights first.

Hôm nay (7/3/2012) tại Quốc hội. Congresswoman Susan Davis từ San Diego lên tiếng về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm cả việc bắt giam ca sĩ / nhạc sĩ Việt Khang.

Thưa ông Chủ Tịch [Hạ Viện]. Tôi lên đây hôm nay để nói về một vấn đề quốc tế đáng được quan tâm tại Quốc Hội này.

Như quí đồng viện điều biết, trong tháng vừa qua, hàng trăm ngàn cử tri quan tâm – 140 ngàn và đang còn thêm nữa –đã ký một bản kiến nghị gởi Nhà Trắng
Bản bản kiến nghị kêu gọi chính phủ [Hoa Kỳ] hãy ngưng chính sách hy sinh nhân quyền để mở rộng thương mại với Việt Nam.
Tôi biết đây là điều khó tưởng tượng đối với chúng ta trong phòng này… nhưng tại Việt Nam, chỉ một hành động soạn nhạc thôi cũng đã đủ lý do cho chính quyền Cộng Sản bỏ tù một ai đó.
Thật vậy, đó chính là những gì đã xảy ra cho ca sĩ / nhạc sĩ Việt Khang – một công dân Việt đã bị bắt và đang bị giam cầm chỉ vì soạn và hát 2 bản nhạc phản đối về chính đất nước của anh.
Vụ này và nhiều vụ bắt giữ khác trong mấy năm qua là những vấn đề cần phải được đưa lên đầu trong những cuộc thương thảo về thương mại với chính quyền Việt Nam.

Tôi kêu gọi các đồng viện hãy cùng với tôi thúc đẩy tổng thống hãy đặt ̣[mục tiêu] Tự Do và Nhân Quyền trước hết.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: