Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for November 5th, 2011

Xích Tử – Tiền lương trong nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa

Posted by Webmaster on November 5, 2011

Học thuêXích Tử – Tác giả gửi đến Dân Luận – http://danluan.org/node/10488
Với Việt Nam, từ 2/9/45, dòng slogan thống nhất cho đến nay là Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Thời 1969 – 1975, slogan kèm “quốc hiệu” Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam là độc lập – dân chủ – hoà bình – trung lập. Đến thời gian gần đây, không thoả mãn với sự ngắn gọn của slogan kèm quốc hiệu, đảng nghĩ ra thêm cụm từ “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” được đảo đi đảo lại như phù chú.

Suy cho cùng, những cái đó chẳng ích gì. Những nước có tên dài, với dằng đặc những từ to tát, lại phần lớn là nhược tiểu, mới giành độc lập, được một đoạn tự chủ rồi đi dần đến độc tài, độc quyền, tham nhũng, thối nát.  đọc tiếp

Posted in Người Việt - Nước Việt, Z đến A | Tagged: | Leave a Comment »