Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for November 20th, 2011

ĐÔ ĐỐC NIMITZ: “KỴ SĨ TRÊN BIỂN CẢ”

Posted by Webmaster on November 20, 2011

Đô Đốc Nimitz đại diện cho Hoa Kỳ ký văn kiện Nhật đầu hàng   

Đô Đốc Nimitz đại diện cho Hoa Kỳ ký văn kiện Nhật đầu hàng trên chiếc USS Missouri đậu trong hải cảng Tokyo ngày 2-9-1945

Lê Chánh Thiêm – nuiansongtra.net – July 9, 2011

1. DẪN NHẬP:
Trong quân sử thế giới xưa nay, nếu được gọi là “thiên-tài” về quân sự, con số không nhiều. Ngoài Thành-Cát Tư-Hãn của Mông-Cổ, Quang-Trung hoàng-đế của Việt-nam, Nã-Phá-Luân đại-đế của Pháp, quân sử cận đại còn ghi thêm vài người, trong đó có Đô-Đốc Chester William Nimitz, vị Tướng thuộc Hải quân Mỹ trong thế chiến thứ hai. Những chiến công của ông góp phần không nhỏ tạo chiến thắng cho phe Đồng minh, giúp nhân-loại sớm thoát cảnh binh đao tang tóc sau sự đầu hàng của phe Trục, chấm dứt thế chiến thứ hai.
Sau cuộc đột kích Trân Châu Cảng (Pearl Harbor Raid) vào ngày 7-12-1941 của quân Nhật vào Hải quân Mỹ, Đô Đốc Chester W. Nimitz được chỉ định làm Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương (TBD), một hạm đội chủ lực của Hải-Quân Mỹ, thay thế cựu Tư-Lệnh, Đô Đốc Husband E. Kimmel. Sau đó, dưới sự chỉ huy của ông, Hải Quân Mỹ đã thắng quân Nhật nhiều trận lớn, kiểm-soát lại được vùng đại dương bao la mà trước đó họ đã bị quân Nhật chiếm sau khi tấn công gây thiệt hại nặng cho quân Mỹ.
Đáng kể nhất là Nimitz đã tạo chiến thắng oanh-liệt trong trận hải chiến Midway với quân Nhật dưới sự chỉ huy của Đô Đốc Nhật Isoroku Yamamoto (Sơn Bản Ngũ Thập Lục) đã nêu ra trong một bài viết khác dưới tiêu đề “Trận hải chiến Midway”. Đây là một trong các tác nhân dẫn đến thế chiến thứ nhì sớm kết thúc.  đọc tiếp

Posted in Z đến A, Đời sống quanh ta | Tagged: | Leave a Comment »