Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for November 11th, 2011

Hội Tương Trợ Người Việt Tại Connecticut: Bà Đồng Liên từ trần

Posted by Webmaster on November 11, 2011

Thành Kính Phân Ưu

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England vừa nhận được tin buồn

 Bà Đồng Liên

Thủ Quỹ  Hội Tương Trợ  Người Việt Tại Connecticut (phục vụ từ 1995 – 2011)
Từ trần sáng thứ Năm ngày 10 tháng 11 năm 2011, hưởng thọ 62 tuổi

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England  xin được chia buồn trước sự mất mát to lớn của gia đình cùng tang quyến, và của Hội Tương Trợ  Người Việt Tại Connecticut.   Nguyện cầu Hương Linh Bà Đồng Liên  sớm bình an nơi Cõi Phật.


Advertisements

Posted in HPNCV/NE, Phân Ưu, Z đến A | Leave a Comment »