Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for November 13th, 2011

‘Bài Thơ Một Vần,’ thơ rất Chát!

Posted by Webmaster on November 13, 2011

Đọc thơ Bùi Chát

Bài Thơ Một Vân - Bùi Chát

Nhìn riêng về thơ Bùi Chát

Uyên Nguyên – Đọc thơ Chát ‘khó cảm’, vì thơ không câu chấp, gieo vần theo các thể loại truyền thống lãng mạn phổ thông, nhưng thơ vẫn rất thơ. Ý và từ mỗi bài trong tập luôn ngợi ca giá trị vẻ Đẹp cuộc sống;
Đọc thơ Chát, tựa như tụng một bài Kinh mà không phải Kinh, bởi vẫn thấy thoáng trong từng âm ngữ, thơ Chát bàng bạc lý Đạo;  đọc tiếp
Advertisements

Posted in Bùi Chát | Leave a Comment »