Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for November 7th, 2011

Thơ DƯ THỊ DIỄM BUỒN: Nồi Chè Đậu Xanh

Posted by Webmaster on November 7, 2011

Chè đậu xanhThương tặng anh chị Lê Như Bái
“Khóa 12 Đệ Nhứt Song Ngư, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang”
DTDB

Quê hương sau cuộc đổi đời
Mưa chan nắng táp rả rời mái che
Bà Châu đầu ngõ bán chè
Ông Bái bên cạnh vá xe qua ngày  đọc tiếp

Posted in Người Việt - Nước Việt, Tác giả hải ngoại, Thơ, Z đến A | Leave a Comment »

Bia chủ quyền Đảo Song Tử Tây, Quần Đảo Trường Sa, trùng tu từ thời Việt Nam Cộng Hòa

Posted by Webmaster on November 7, 2011

Bia chủ quyền đảo Song Tử Tây, Quần Đảo Trường Sa

Những dòng chữ trên bia:: “Việt Nam Cộng Hòa Quần Ðảo Trường Sa.” Ðịa danh được ghi bằng tên đảo và vĩ tuyến, kinh tuyến. Phía dưới có khắc chữ chú thích: “Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22 tháng 8 năm 1956 dưới sự hướng dẫn của hải quân Việt Nam.” Dưới cùng là dòng chữ “Hải Quân Việt Nam.”

Posted in Người Việt - Nước Việt, Z đến A | Tagged: , , , , | Leave a Comment »