Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Archive for November 15th, 2011

Hồi Tố Tội Ác…..Cộng Sản

Posted by Webmaster on November 15, 2011

Hoàng Thanh Trúc

“Hồi tố” có nghĩa quay ngược trở lại, “tố tụng” những hành vi đã xảy ra trước thời điểm áp dụng luật.

“ Nhà nước ta là nhà nước Pháp Quyền , chúng ta sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật” . Họ, những người CSVN thường xuyên rêu rao và nói như vậy , nhưng nhìn cái cách mà họ truy bức,bắt bớ, xét xử , giam cầm hàng ngàn công dân, đồng bào bất đồng chính kiến với họ thì hoàn toàn không theo những trình tự pháp lý mà Hiến Pháp của chính họ đã đặt ra, cứ như là Luật Pháp ấy chỉ dành cho mọi người dân, còn đảng CS và nhà cầm quyền không phải là đối tượng lệ thuộc …Đất nước giữa thời bình mà nhà giam tỉnh thành nào cũng có “Tù Chính Trị” , một hiện tượng rất hiếm thấy đối với các quốc gia trong khu vực ASEAN và thế giới văn minh tự do dân chủ.  đọc tiếp

Posted in Người Việt - Nước Việt, Tác giả trong nước | Tagged: , | Leave a Comment »