Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Lịch Sử Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ – Veterans Day

Posted by Webmaster on November 10, 2011

The Last Two Minutes of Fighting

Binh sĩ của đơn vị 353 Bộ Binh chờ giờ ngưng chiến bắt đầu, ảnh chụp tai Stenay, Meuse, Pháp, lúc 10:58 ngáy 11 tháng 11 năm 1918

Tạm trích dịch từ History of Veterans Day – United States Department of Veterans Affairs.
Đọc nguyên bản tiếng Anh 

Thế Chiến Thứ I – được gọi là “The Great War” – chính thức kết thúc khi Hòa Ước Versailles được ký kết ngày 28 tháng 6 năm 1919 tại điện Versailles ở Pháp.  Tuy nhiên, các mặt trận giữa Đồng Minh và quân Đức đã im tiếng trước đó bảy tháng, khi Lệnh Hưu Chiến bắt đầu có hiệu lực từ lúc 11 giờ, ngày 11, tháng 11.  Bởi sự kiện đó, Ngày 11 Tháng 11 Năm 1918 được coi là ngày chấm dứt của “một cuộc chiến nhằm chấm dứt mọi cuộc chiến tranh.”

Tháng 11 năm 1919, Tổng Thống Hoa Kỳ Wilson đã tuyên bố ngáy 11 tháng 11 là ngày Kỷ Niệm đầu tiên của Ngày Hưu Chiến với những lời lẽ sau đây: “Ở nước Mỹ,  chúng ta hồi tưởng đến Ngày Hưu Chiến bằng cách bày tỏ niềm tự hào thiêng liêng đến những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho quốc gia, và bằng lòng biết ơn cho sự chiến thắng của họ, vì cả hai đã mang đến tự do cho chúng ta, cũng như cho nước Mỹ cơ hội chứng tỏ tinh thần tôn trọng hòa bình và công lý với cộng đồng các quốc gia …” 

Lễ Veterans Day đầu tiên gồm có diễn hành, hội họp công cộng, và ngưng các hoạt động thường ngày bắt đầu từ 11 giờ sáng.

Ngày 4 tháng 6 năm 1926, Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành một quyết nghị ghi nhận sự chấm dứt của thế chiến thứ nhất, như sau:

Xét rằng ngày 11 tháng 11 năm 1918 đánh dấu ngày kết thúc của một cuộc chiến tranh đẫm máu và lớn lao nhất trong lịch sữ loài người, cũng lả ngày nhân dân Hoa Kỳ tái lập quan hệ hòa bình với các quốc gia, và chúng ta hy vọng mối quan hệ đó sẽ không bao giờ bị đổ vỡ, và …

Xét rằng đây cũng là một điều hợp lý:  hằng năm, cứ đến ngày này, chúng ta sẽ cử hành lễ kỷ niệm bằng sự tạ ơn và dâng lời cầu nguyện, cũng như  phát huy thiện chí và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia để làm cho nền hòa bình  được trường tồn.

Xét rằng các cơ quan lập pháp của 27 tiểu bang Hoa Kỳ đã chấp nhận Ngày 11 Tháng 11 là ngày lễ luật đinh:  do đó, bằng Quyết Nghị của Thượng Viện (và đồng thời, Hạ Viện), yêu cầu Tổng Thống Hoa Kỳ ban hành sắc lệnh chỉ thị treo quốc kỳ trên tất cả các cơ sở công quyền trong ngày 11 tháng 11, kêu gọi dân chúng Mỹ cử hành lễ này trong trường học, nhà thờ, hay những nơi chốn thích hợp, bày tỏ tình thân hữu với những dân tộc khác.

Một đạo luật (52 Stat. 351; 5 U. S. Code, Sec. 87a) phê chuẩn ngày 13 tháng 5 năm 1938 ấn định ngày 11 tháng 11 là ngày lễ luật định cho toàn quốc – một ngày dành cho hòa bình thế giới, được gọi là Ngày Hưu Chiến  (Armistice Day), cũng là ngày vinh danh các chiến binh Mỹ phục vụ trong Thế Chiên Thứ Nhất.  Đến năm 1954, sau khi nhận thấy Thế Chiến Thứ Hai đòi hỏi sự huy động vĩ đại nhât toàn thể các chiến binh Hải, Lục, Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến, và sau khi quân đội Hoa Kỳ chiến đấu chống lại Cộng Sản xâm lăng Triều Tiên, Quốc Hội thứ 83 của Hoa Kỳ, với sự thúc đẩy của các cơ quan phục vụ cựu chiến binh, đã tu chính Đạo Luật 1938, thay thế chữ “Armistic” bằng chữ  “Veterans”.  Ngày 1 tháng 6 năm 1954, quốc hôi Hoa Kỳ chuẩn phê Public Law 380, theo đó, Ngày 11 Tháng 11 trở thành Ngày Vinh Danh Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ trong mọi cuộc chiến tranh.

Ngày 28 tháng 6 năm 1968, quốc hội Hoa Kỳ ban hành The Uniform Holiday Bill (Public Law 90-363 (82 Stat. 250)) nhằm mục đích tạo nên những ba-ngày-nghỉ cuối tuần cho công chức liên bang, ăn mừng bốn ngày quốc lễ (Washington’s Birthday, Memorial Day, Veterans Day, and Columbus Day ) vào ngày Thứ Hai trong tuần.  Người ta tin rằng những “long weekend” này có thể khuyến khích mọi người đi chơi xa, tham dự vào các họat động giải trí và văn hóa, góp phần gia tăng sản xuất và thương mại.  Nhiếu tiểu bang không đồng ý với đạo luật này, và tiếp tục cử hành Lễ Cựu Chiến Binh đúng ngày 11 tháng 11.

Lễ Cựu Chiến Binh đầu tiên theo luật mới được cử hành ngày 25 tháng 10 năm 1971 trong sự lẫn lộn.  Đối với nhân dân Mỹ, Ngày 11 Tháng 11 thể hiện một sự kiện lịch sử cũng như tinh thần yêu nước, cho nên, ngày 20 tháng 9 năm 1975, Tổng Thống Ford ban hành Public Law 94-97 (89 Stat. 479), xác định trở lại ngày Veterans Day là Ngày 11 Tháng 11, hiệu lực bắt đầu từ năm 1978.   Luật này thỏa mãn được sự mong muốn của đại đa số các tiểu bang, của các đoàn thể cựu chiến binh, và của nhân dân Hoa Kỳ.

Lễ Cựu Chiến Binh tiếp tục được cử hành vào ngày 11 tháng 11, bất chấp nó rơi vào ngày thứ mấy trong tuần.  Sự phục hồi ngày 11 tháng 11 cho Lễ Cựu Chiến Binh không những chỉ nhắm đến ý nghĩa lịch sử của ngày lễ, nó còn nhắc chúng ta nhớ đến mục đích của Lễ Cựu Chiến Binh:  một ngày dành để vinh danh những người cựu chiến binh Hoa Kỳ, đề cao tinh thần yêu nườc, quyết tâm xả thân phục vụ và hy sinh cho lợi ích chung của họ.

Members of Bravo Section, 2nd Brigade Recon Troop

Members of Bravo Section, 2nd Brigade Recon Troop

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: