Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

THÔNG BÁO: VẬN ĐỘNG TỰ DO CHO LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ

Posted by Webmaster on November 17, 2011

Linh Mục Nguyễn Văn Lý

BCHCDVN_MASS@yahoogroups.com – Wednesday, November 16, 2011 9:28 PM

Kính thưa quý vị, để vận động tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, phái đoàn gồm có ông Nguyễn Thanh Bình, Tổ chức CDVN tại Massachusetts. Đại diện Liên Minh Dân Chủ ông Trần Tấn Minh. Đại diện Đảng Việt-Tân Ông Lê Hoàng Hà và Ông Đổ Thu. Đại diện Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England  Bà Phan Ngọc Thanh và Bà Nguyễn Vinh Tuyến. Đại diện Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại Ông Lê Văn Tịnh. Cùng với Cô Huỳnh Thu Điệp chúng tôi đã gặp bà Emily Winderson Trưởng phòng liên lạc của TNS Liên Bang Ông Scott Brown vào ngày 27 tháng 09, 2011. Đại diện củ TNS Liên Bang Ông John Kerry ngày 10 tháng 11, 2011 là bà Amy Kerrigan cố vấn chính sách và Bà Tristan Takos phụ tá thâm niên của TNS John Kerry.  

Sau khi các đại diện của các Tổ chức trên trình bày về việc Cộng sản Việt Nam vi phạm Tự Do Tôn Giáo, vi phạm Nhân Quyền, vi phạm Sinh Mạng, vi phạm Tài Nguyên Nhân Lực, Tàn Phá Di Sản Quốc Gia. Tàn Phá Đạo Lý, Truyền Thống Dân Tộc.Tàn Phá Xã Hội Việt Nam và đã bắt giam Linh Mục Nguyễn Văn Lý lần thứ hai trong tình trạng sức khỏe quá yếu kém có thể bị chết trong tù như trường họp của tù nhân lương tâm ông Trương văn Sương.

Kính thưa quý vị, đại diện của Thượng Nghị Sĩ Scott Brown và Thượng Nghị Sĩ John Kerry đều hứa sẽ phúc trình lên cho hai Ông TNS trên để can thiệp cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý được sớm thoát cảnh tù tội và đồng thời ủng hộ tranh đấu Nhân Quyền tại Việt-Nam.

Bà Phan Ngọc Thanh và Ông Trần Tấn Minh cũng đã nêu ra vấn đề về Cha Lý từ chối chửa bệnh bởi các bác sỉ Việt-Nam vì lo sợ bi CSVN ám hại như đã xảy ra sau 1975 đối với các người bất đồng chính kiến. Hai vị đã yêu cầu TNS Scott Brown và John Kerry nhờ nhân viên Tòa Đại sứ Hoa-Kỳ và Hồng Thập Tự Hoa-Kỳ (không phải Hồng Thập Tự ViệtNam) giúp đở cho Cha Lý. Đồng thời Ông Lê Hoàng Hà cũng đã yêu cầu gặp TNS Scott Brown và TNS Kerry vào ngày 09 tháng 12, 2011 tới đây tại Washington DC vào dịp kỹ niệm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc hàng năm. Chúng ta nhớ lại vào năm 2007, sau khi Tổ chức Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts gặp đại diện của TNS Kennedy và TNS Kerry. Họ cũng đã gởi Thông cáo chung đến Bộ ngoại giao Hoa-Kỳ và Tòa Đại sứ Mỹ ở Việt-Nam để can thiệp cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý và kêu gọi chính phủ Việt nam phải tôn trọng Nhân Quyền.

Hôm nay, bà Tristan Takos và Amy Kerrigan của văn phòng TNS John Kerry cũng hứa sẽ làm việc tích cực với bà Emily Winderson đại diện của TNS Scott Brown, để cả hai TNS trên sẽ ra Thông cáo chung như năm 2007 để yểm trợ cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Nhân Quyền tại Việt-Nam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: